Farské oznamy 3. novembra 2013

2.11.2013 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

ondelok 4.11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, ľ.spom.

Utorok 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

Sobota 9.11. - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

 • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne v pondelok 4. novembra sv. omšou o 9.00 h. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v  pondelok 4. novembra od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

 • Lectio divina

V stredu 6. novembra 2013 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému “Sloboda viery”. Pozývame Vás rozjímať nad úryvkom zo Skutkov apoštolov spolu s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

 • Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 7. novembra je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania.

 • Príprava birmovancov

Birmovanci - deviataci a stredoškoláci - ktorí sa prihlásili na prípravu v našej farnosti Blumentál, sú pozvaní na svätú omšu pre birmovancov v piatok 8. novembra o 18.00 hod. Po svätej omši bude  organizačné  stretnutie s pánom kaplánom.

 • Farský časopis

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

 • Svätomartinské trojdnie

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu i celej Bratislavskej arcidiecézy, Vás srdečne pozývame na slávenie Svätomartinského trojdnia od 9. do 11. novembra. Tento rok bude hlavnou témou myšlienka zo Svätého písma: “Viera bez skutkov je mŕtva.” Podrobnejšie informácie o sv. omšiach v katedrále a lampiónovom sprievode pre deti, ako aj o použití dobročinnej zbierky nájdete na výveske pred kostolom.

 • Svätomartinská diecézna zbierka

V súvislosti so sviatkom sv. Martina sa budúcu nedeľu 10. novembra pri všetkých sv. omšiach bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorej výťažok bude použitý na vybudovanie kotolne v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Nocľaháreň pomáha bezdomovcom prežiť ťažkú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Vykurovanie a prístup k teplej vode na umývanie zabezpečí dôstojnejšie podmienky ľuďom bez domova.

 • Pozvánka na prednášku

V nedeľu 10. novembra o 15.00 Vás v rámci cyrilometodského jubilea pozývame do seminárnej miestnosti Farského úradu Blumentál na Vazovovej ul. 8 na prednášku so slavistom prof. Jánom Doruľom na tému: „Otázky slovenského  jazykového a historického vývinu”                  ( O krajine a vlasti starých Slovákov).

 • Pamätné sviece

Vzhľadom na veľký záujem o pamätné sviece Blumentálu dáme vyrobiť ďalšiu sériu, ktorá bude k dispozícii v priebehu tohto mesiaca.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál