Farské oznamy 2. februára 2014

1.2.2014 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 3. 2. - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Streda 5. 2. - sv. Agáty, panny a mučenice, spom.

Štvrtok 6. 2. - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spom.

Sobota 8. 2. - sv. Hieronyma Emilianiho; sv. Jozefíny Bakhity, ľ. spom.

  • Svätoblažejské požehnanie

V pondelok 3. februára pri všetkých štyroch sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 3. februára sa uskutoční pravidelná mesačná rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred. Spoločné slávenie sv. omše začne o 9.00 hod. v kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ul.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac marec sa budú zapisovať v pondelok 3. februára od 16.00 hod. v Seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8.

  • Lectio divina

V stredu 5. februára 2014 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční ďalšie stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina na tému “Prekvapujúce poznanie”. Pozývame Vás premýšľať nad úryvkom z novozákonnej knihy Skutky apoštolov o pokrstení pohanského stotníka Kornélia. Modlitbové stretnutie bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci 6. 2. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   7. 2. budeme spovedať  ako obvykle.

  • Charita Blumentál

Charita Blumentál oznamuje, že vo štvrtok 6. februára 2014 nebude poskytovať svoje služby právna poradňa. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo februárové číslo nášho farského časopisu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál