Farské oznamy 9. februára 2014

9.2.2014
  • Liturgický kalendár

Pondelok 10. 2. - sv. Školastiky, panny, spom.

Utorok 11. 2. - Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľ. spom.

Piatok 14. 2. -  sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy, ľ. spom.

  • Pomazanie chorých

utorok 11. februára v deň spomienky na Pannu Máriu Lurdskú  a Svetový deň chorých, bude v našom chráme sv. omša o 16.30 hod. spojená s výročným udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Od 15.00 hod. starí    a chorí budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tento termín nahrádza predvianočné a predveľkonočné pomazanie chorých v našej farnosti.

Zároveň v tento deň o 18.30 hod. bude sláviť sv. omšu vo farskom kostole v Bratislave na Kramároch otec biskup Mons. Jozef Haľko. Osobitne sú pozvaní lekári, lekárky, zdravotné sestry, ošetrovatelia, všetci zdravotnícki pracovníci i tí, ktorí sa doma starajú o chorých.

  • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré je zamerané predovšetkým na úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať v utorok 11. februára po mládežníckej svätej omši, ktorá býva o 18:00 hod. Pred sv. omšou budete môcť dať do pripravenej krabičky svoje úmysly modlitieb, za ktoré sa potom budeme  spoločne modliť.

  • 2 % z dane zo mzdy

Nakoľko aj v tomto roku v našej farnosti plánujeme viaceré projekty, ktoré by svojou náročnosťou nebolo  možné pokryť len zo zvončeka a zo zbierok v kostole, opätovne sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá s vyplnenými údajmi a  informácie nájdete v kostole a na výveske a taktiež na www.blumental.sk. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu a ďakujeme aj za Vašu skvelú odozvu a pomoc v r. 2013, kedy ste prispeli sumou 5 582,07 €.

· Termíny 1.sv.prijímania

Slávnosť 1.sv.prijímania v našom kostole sa bude konať v termínoch:

- 25. mája 2014: ZŠ Sibírska a Vazovova

- 8. júna 2014:  ZŠ Česká, Jelenia, Jeséniova a Kalinčiakova

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 16. februára  bude po sv. omšiach nasledovať mesačná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti eternitovej krytiny na budove fary. Práce plánujeme začiatkom leta. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

  • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie na fare budúcu nedeľu 16. februára o 15.00 hod.

  • Charita Blumentál

Poďakovanie a prosba: Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí v roku 2013 venovali svoje 2 % občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Nakoľko je  tu čas, kedy môžte opäť  venovať svoje 2 % z dane zo mzdy. Tlačivo s  už uvedenými údajmi o Charite nájdete vzadu v kostole a tiež  aj na  www.charitablumental.sk. Vo výveske v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke nájdete aj podrobnú informáciu ako postupovať pri rozhodnutí poskytnúť uvedené 2 %.  Vopred veľká vďaka za pochopenie a ochotu.

Oznam pre rodičov: Oznamujeme rodičom, že aj v roku 2014 pripravuje Charita Blumentál pre deti letný tábor a to v zariadení Škola v prírode Dobrá Voda v termíne od 5. do 12. júla. Túto informáciu poskytujeme v predstihu, aby ste si mohli vopred naplánovať svoj program a dovolenky na obdobie letných prázdnin.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál