Farské oznamy 23. februára 2014

27.2.2014 Branislav Čaniga
  • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v sume 2973,53- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu.

  • Prvá sobota

Na prvú sobotu 1.marca bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

· Termín birmovky

Oznamujeme našim birmovancom, ich rodičom a birmovným rodičom, že Arcibiskupský úrad v Bratislave určil termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na sobotu 31. mája 2014 o 10.00 hod.

  • 2 % z dane zo mzdy

Nakoľko aj v tomto roku v našej farnosti plánujeme viaceré projekty, ktoré by svojou náročnosťou nebolo  možné pokryť len zo zvončeka a zo zbierok v kostole, opätovne sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu aj vo forme 2 % z dane zo mzdy. Príslušné tlačivá s vyplnenými údajmi a  informácie nájdete v kostole a na výveske a taktiež na www.blumental.sk. Vopred Vám ďakujeme za Vaše pochopenie a podporu a ďakujeme aj za Vašu skvelú odozvu a pomoc v r. 2013, kedy ste prispeli sumou 5 582,07 €.

· „Pôst so Svätým Otcom Františkom”

Konferencia biskupov Slovenska pripravila a pozýva všetkých do projektu s názvom: “Pôst so Svätým Otcom Františkom”. Od utorka pred Popolcovou stredou až do Veľkonočného pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo príhovoru pápeža Františka. Cieľom tejto aktivity je viac duchovne prežívať pôstne obdobie a lepšie sa pripraviť na veľkonočnú oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke post.kbs.sk. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť tento projekt modlitbou, obetou a pôstom.

  • Charita Blumentál

Poďakovanie a prosba: Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí v roku 2013 venovali svoje 2 % občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Nakoľko je  tu čas, kedy môžte opäť  venovať svoje 2 % z dane zo mzdy. Tlačivo s  už uvedenými údajmi o Charite nájdete vzadu v kostole a tiež  aj na  www.charitablumental.sk. Vo výveske v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke nájdete aj podrobnú informáciu ako postupovať pri rozhodnutí poskytnúť uvedené 2 %.  Vopred veľká vďaka za pochopenie a ochotu.

Pozvánka na fašiangové posedenie: V nedeľu 2. marca 2014 pozývame  na tradičné fašiangové posedenie, ktoré sa uskutoční v seminárnej miestnosti farského úradu od 15.oo hod.  Veríme, že naše gazdinky opäť prispejú k dobre pohode výbornými šiškami a koláčikmi. Vopred úprimná vďaka.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál