Farské oznamy 20. apríla 2014

20.4.2014 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Počas celého týždňa slávime Veľkonočnú oktávu. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

  • Veľkonočná nedeľa

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude dnes v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V dnešný deň sa po sv. omšiach koná farská veľkonočná ofera. Vopred vyslovujeme vďačnosť za Vaše príspevky.

  • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok 21. apríla budú sväté omše a Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu   ako v nedeľu.

  • Raduj sa, nebies Kráľovná

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

  • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

V Deviatniku k Božiemu milosrdenstvu budeme pokračovať cez veľkonočnú oktávu - počas celého týždňa po skončení sv. omše o 16,30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17,30 hod. V piatok 25. apríla po sv. omši o 18.00 sa nám prihovorí sestra Klareta z rehoľného spoločenstva sestry sv. Faustíny. V nedeľu Božieho milosrdenstva - 27. apríla - v deň svätorečenia pápeža Jána Pavla II. Vás pozývame o 15.00 hod. na pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej oslave veľkonočných sviatkov v našom kostole.  Taktiež Pán Boh odmeň! aj za Vaše individuálne milodary pred Veľkou nocou v sume 30 € a 50 €, venované pre potreby našej farnosti a na Boží hrob. Všetkým Vám prajeme požehnanú  a radostnú Veľkú noc.

  • Púť do Svätej zeme

Účastníkom našej farskej púte  do Svätej zeme pripomíname, že spoločný odchod autobusom z Bratislavy na letisko v Budapešti je naplánovaný na sobotu 26. apríla 2014 o 9.30 hod. Autobus bude pristavený pri našom blumentálskom kostole v blízkosti hlavného vchodu. Nezabudnúť vziať so sebou cestovný pas, ktorého platnosť musí trvať min. 6 mesiacov po návrate z Izraela!

  • Prednáška arcibiskupa Cyrila Vasiľa

V stredu 23. apríla o 18.00 hod. bude v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebrovať sv. omšu arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a následne o 20.00 hod. bude mať v Pisztoryho paláci (Štefánikova 25) prednášku o vzťahu medzi svedomím a pravdou. Toto podujatie otvorí kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať do 30. apríla v Pisztoryho paláci. Jeho cieľom je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kultúry. Program zahŕňa témy z oblasti umenia, filozofie, teológie, histórie, politiky, ekonómie a rodiny. Program Bratislavských Hanusovych dní možno nájsť na výveske a na stránke www.bhd.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál