Farské oznamy 13. apríla 2014

12.4.2014
 • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

 • Bratislava za život

Dnes popoludní (13. apríla 2014) sa v Bratislave koná pochod s názvom “Bratislava za život”. Je dôležité podporiť túto akciu svojou účasťou a tak aj verejne vyjadriť naše presvedčenie, že ľudský život má byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Hudobný program sa začne na Hviezdoslavovom námestí o 15.30 hod. a na 17.00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady, kde bude okrem iného pripravený program pre deti. V mene našich otcov biskupov prosíme všetkých, ktorým je to možné, o účasť na pochode “Bratislava za život”.

 • Veľkonočné spovedanie

Od pondelka do stredy spovedáme od 5.45 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h., podľa potreby aj dlhšie. Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 13.00 hod. a pri večerných slovenských sv. omšiach. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

 • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

 • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Sviece si treba priniesť so sebou.

 • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

 • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

 • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako aj Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  ako v nedeľu.

 • Farská Charita a Knižnica

Poradne Charity a  Knižnica oznamujú, že na Zelený štvrtok nebudú poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V stredu 16. apríla bude mať otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, na tému: daňové poplatky. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.

· Letný tábor

Informácia pre rodičov: Ako sme už informovali, Charita Blumentál pripravuje aj v roku 2014 pre deti 7-dňový letný tábor. Uskutoční sa v termíne od 5. - 12. 7. 2014 v Škole v prírode na Dobrej Vode. Od pondelka 14. apríla 2014 si môžu rodičia vyzdvihnúť prihlášky v čakárni farského úradu na Vazovovej 8 a tiež si ich môžu  stiahnuť z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk

Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu do 20. mája 2014. Ostatné potrebné informácie včas oznámime.

 • Poďakovanie

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh odmeň za Vaše príspevky v sume 2978,92- € v rámci  zbierky pre potreby našej farnosti, ktorá sa konala minulú nedeľu.  Peniaze použijeme na výmenu zvyšnej eternitovej krytiny na budove fary. Taktiež ďakujeme za milodar v sume 50- €, venovaný pre potreby našej farnosti.

.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál