Farské oznamy 6. apríla 2014

6.4.2014
 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov a deti na stretnutie na fare dnešnú nedeľu 6. apríla  o 15.00 hod.

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu 6. apríla  po sv. omšiach nasleduje mesačná zbierka pre potreby farnosti za účelom výmeny zvyšnej časti eternitovej krytiny na budove fary. Práce plánujeme začiatkom leta, prípadne aj skôr. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

 • Koncert

Dnešnú  nedeľu 6. apríla 2014 o 20.15 hod. Vás pozývame na koncert do nášho blumentálskeho kostola. Na začiatku koncertu zaznie za sprievodu harfy a organu skladba Otče náš od českého skladateľa Leoša Janáčka a po ňom svetoznáme Requiem od Gabriela Faureho. Predstavia sa nám sólisti, ako aj umelci z Kresťanského komorného orchestra ZOE a členovia speváckeho zboru Technik STU. Diriguje: Petra Torkošová. Vstupné je dobrovoľné.

 • Kňazská rekolekcia

V pondelok 7. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých bratislavských dekanátov, ktorá začne kajúcou pôstnou pobožnosťou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

 • Pastoračná návšteva chorých

Počas pôstneho obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov treba nahlásiť telefonicky alebo osobne počas úradných hodín vo farskej kancelárii, alebo osobne v sakristii kostola.

 • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré je zamerané predovšetkým na úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať v utorok 8. apríla po mládežníckej svätej omši, ktorá býva o 18:00 hod.

 • Veľkonočné spovedanie

Od stredy 9. apríla do stredy 16. apríla spovedáme denne vo všedné dni (aj v sobotu) od 5.45 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu (13.apríla) budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach.

Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

 • Krížová cesta

Pobožnosť Krížovej cesty sa budú v piatok o 17.15 h. modliť muži našej farnosti a na Kvetnú nedeľu o 15.45 h. členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

 • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

 • Pohreb vdp. Branislava Bukovského

V nedeľu 23. marca 2014 náhle zomrel vo Francúzsku vo veku 46 rokov a v 18. roku kňazstva kňaz našej arcidiecézy vdp. Branislav Bukovský. V r. 1996 pôsobil ako kaplán v našej farnosti a od r. 2006 až doteraz spravoval ako farár  susednú farnosť Kráľovnej rodiny na Teplickej ul., ktorá vznikla v časti pôvodného teritória blumentálskej farnosti

Pohrebná sv. omša za zomrelého kňaza bude v pondelok 7. apríla 2014 o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Druhá pohrebná sv. omša bude v jeho rodisku v utorok 8. apríla 2014 o 13.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Na oboch pohrebných sv. omšiach bude v kostole prítomná rakva s telom zomrelého kňaza. Pohreb bude v utorok 8. apríla 2014 o 15.00 hod. na cintoríne Terézie Vansovej v Trnave.

Pamätajme na jeho nesmrteľnú dušu vo svojich modlitbách.

· Vikvetfest

Na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 sa uskutoční v Bratislave celodiecézne stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný, srdečne pozývame všetkých mladých. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom v Katedrále, agapé, diskusia s biskupmi, workshopy. Stretnutie mládeže bude popoludní prepojené s pochodom “Bratislava za život”. Hudobný program sa začne o 15.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí a na 17.00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady. Pozývame pripojiť sa a poukázať tak na dôležitosť ochrany každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.

· Podeľme sa

V rámci pôstneho charitatívneho podujatia Podeľme sa! Vás pozývame na dve akcie: Dom Quo Vadis pozýva na pôstnu polievku vo štvrtok  10. apríla  od 16:30 - 21:00, z ktorej výťažok  pôjde na podporu žien a detí v núdzi v Rožňavskej diecéze. Pozývame Vás na podujatie s názvom “Piatok”, ktoré znamená neísť počas obedňajšej prestávky v piatok na obed do jedálne či reštaurácie, ale dať si iba pôstnu polievku a ušetrenými peniazmi podporiť mnohodetné rodiny v núdzi. Vydávanie polievky, na ktorom sa zúčastnia aj bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko, sa uskutoční tento piatok 11. apríla v jedálni u Milosrdných bratov na Námestí SNP od 12.00 do 14.00 hod. Viac informácií na stránke piatok.kbs.sk.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!”  za milodary v celkovej sume 45 Eur, venované našej farnosti.

 • Prezentácia apoštolskej exhortácie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave pozýva na prezentáciu slovenského prekladu apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Evangelii gaudium (Radosť evanjelia), ktorej pápež pripisuje programový význam. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 o 16.00 hod. v aule fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál