Farské oznamy 1. júna 2014

1.6.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok 2.6: sv. Marcelína  a Petra , mučeníkov, ľ. spom.

Utorok 3.6.: sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spom.

Štvrtok 5.6: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok, 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ.  spom.

Nedeľa, 8.6.: slávnosť Zoslania Ducha Svätého, koniec veľkonočného

obdobia

  • Zbierka na katolícke masmédiá

Dnešnú nedeľu 1. júna sa koná po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

  • Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

  • Rekolekcia

Srdečne Vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne zajtra (v pondelok) 2. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom kostole.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 2. júna od 16.00 hod. v krstnej kaplnke.

  • Lectio divina

V stredu 4. júna náš o. arcibiskup posledným modlitbovým stretnutím zakončí cyklus zamyslení s názvom “Cirkev plná života”. Stretnutie sa uskutoční o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina pod názvom Evanjelium v Ríme.

  • Letné kántry

Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Budú zamerané na jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5.6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6.6. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.6. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

· Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Pomoc bezdomovcom

V spolupráci s nocľahárňou sv. Vincenta de Paul vám ponúkame možnosť zakúpiť si v kancelárii farského úradu  počas úradných hodín kartičky, ktoré môžete potom konkrétnym ľuďom bez domova dať. Oni za tú kartičku dostanú v spomínanej nocľahárni jedlo, ubytovanie a možnosť sa umyť. Cena tejto kartičky na jeden deň je 85 centov. Dôležitou podmienkou je, aby sa na tú kartičku napísalo meno človeka, ktorému pomáhate a dátum konkrétneho dňa. To je kvôli tomu, aby sa s tými kartičkami nedalo obchodovať a aby sa nezneužívali.

  • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 8. júna pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu deti ZŠ Kalinčiakova, Jelenia, Česká a Jeséniova. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

Deťom, ktoré boli na  1. sv. prijímaní 25. mája, oznamujeme, že fotografie si môžu vyzdvihnúť tento štvrtok od 17. do 18.00 hod. na fare.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál