Farské oznamy 27. júla 2014

26.7.2014

  • Liturgický kalendár

Utorok  29. 7. - sv. Marty, spom.

Streda 30. 7.  -  sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Štvrtok 31. 7.  -  sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spom.

Piatok 1. 8. - sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

  • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

Sedem piatkov pred sviatkom Sedembolestnej P. Márie   bude v našom blumentálskom kostole sv. omša o 16.30 venovaná myšlienke jednotlivých bolestí Panny Márie. Sv. omši bude vždy predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Prvú zo série sv. omší k Sedembolestnej budeme sláviť  už  tento piatok 1. augusta. Témou bude „Simeonova predpoveď v chráme” . Hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom bude pomocný o. biskup našej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. Všetkých Vás srdečne pozývame.

  • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci   1. 8. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 8. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Porciunkula

V sobotu 2. augusta  možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch získať úplné tzv. porciunkulové odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba zachovať tri obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie,  modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva) a vyhýbanie sa príležitosti k akémukoľvek hriechu.

  • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  27. júla po sv. omšiach nasleduje zbierka pre potreby farnosti za účelom uhradenia nákladov spojených s výmenou strešnej krytiny na centrálnej časti budovy fary. Celkové náklady v sume 19.459,82 Eur zahŕňajú okrem iného aj odstránenie eternitu, nové latovanie a novú škridlovú krytinu, dodatočné lešenie a vymurovanie komínov. Práce boli úspešne zavŕšené pred 2 týždňami v súlade so zmluvou o dielo. Za vaše príspevky na tento projekt v dnešnej zbierke ako aj v predošlých zbierkach vám vyjadrujeme vrelú vďačnosť.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné  Pán Boh odmeň! za individuálny dar v sume 500 Eur, venovaný našej farnosti na obnovu farskej strechy a taktiež za milodary v celkovej sume 85 Eur, obetované v tomto a v predošlom týždni pre potreby našej farnosti a kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál