Farské oznamy 20. júla 2014

19.7.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 21.7.: sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi

Utorok,  22.7.: sv. Márie Magdalény, spom.

Streda, 23. 7.: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Štvrtok, 24.7.: sv. Šarbela Makhlufa,  kňaza, ľ.sp.

Piatok, 25. 7.: sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Sobota, 26. 7.: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny  Márie, spom.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  27. júla bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti za účelom uhradenia nákladov spojených s výmenou strešnej krytiny na centrálnej časti budovy fary. Celkové náklady v sume 19.459,82 Eur zahŕňajú okrem iného aj odstránenie eternitu, nové latovanie a novú škridlovú krytinu, dodatočné lešenie a vymurovanie komínov. Práce boli úspešne zavŕšené minulý týždeň v súlade so zmluvou o dielo. Za vaše príspevky v tejto zbierke aj v predošlých zbierkach vám vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál