Farské oznamy 6. júla 2014

19.7.2014

  • Liturgický kalendár

Piatok, 11.7.: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

  • Letný bohoslužobný poriadok

Pripomíname, že v období letných prázdnin sú sv. omše vo všedné dni  o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva v nezmenenom čase.

· Fatimský ruženec

Namiesto  prvej soboty, keď sme slávili sviatok našich vierozvestov, sa bude konať modlitba fatimského sv. ruženca v túto sobotu 12. júla, po druhej rannej sv. omši.

  • Poďakovanie

Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca („Obulus”) ste prispeli sumou 1365,07 €. Za Vaše milodary vyjadrujeme úprimné  „Pán Boh odmeň!”

  • Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame myšlienky v úvodníku, hodnotiace súčasné dianie vo svete z pohľadu duchovného a historického.

Zároveň sa ospravedlňujeme za niektoré zmätočné informácie v oznamoch na poslednej strane, o to viac, že podklady k oznamom, ktoré sme zaslali z farského úradu na spracovanie do tlače,  boli uvedené správne.

Utorok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál