Farské oznamy 13. júla 2014

19.7.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 14.7.: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. spom.

Utorok, 15.7.: sv. Bonaventúru, , biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda, 16.7.:  Panny Márie Karmelskej, ľ.sp.

Štvrtok, 17.7.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spom.

  • Národná púť do Šaštína

Vyvrcholením Jubilea Sedembolestnej Panne Márii bude Národná púť v  Šaštíne a slávenie pontifikálnej sv. omše o 10.30 v pondelok 15. septembra 2014. Už vopred Vás všetkých pozývame na túto púť a zároveň aj na základe odporúčaní Arcibiskupského úradu Vám už teraz avízujeme zmenu dopoludňajšieho bohoslužobného poriadku v  ten deň v bratislavských farnostiach, čiže aj v našom blumentálskom kostole. Viac aktuálnych informácií Vám včas oznámime.

Zároveň našich mladých pozývame na program, zvlášť určený práve im. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína s otcom biskupom Jozefom Haľkom, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. a 13. septembra. V Šaštíne bude 13. a 14. septembra diecézne stretnutie mladých známe ako Cliptime. Celoslovenský mládežnícky večer s názvom 7BOLESTNÁ je naplánovaný v Šaštíne na 14. septembra. Všetkých mladých srdečne pozývame na tieto podujatia. Bližšie informácie sú na plagáte a tiež na internetových stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať už teraz za zvýhodnených podmienok.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál