Farské oznamy 3. augusta 2014

8.8.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 4.8.: sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spom.

Utorok, 5.8: Výročie posviacky Hl. mariánskej baziliky v Ríme, ľ.spom.

Streda, 6. 8.: sviatok Premenenia Pána

Piatok, 8.8.: sv. Dominika, kňaza, spom.

Sobota, 9.8.: sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac september  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v pondelok 4. augusta od 16.00 hod.

  • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

Aj v tomto týždni pokračujeme v duchovnej príprave na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky nášho národa v rámci siedmych piatkov predchádzajúcich 15. septembru. V piatok 8. augusta o 16.30   bude hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom dómsky farár a prodekan Teologickej fakulty Mons. Jozef Jančovič. Budeme uvažovať nad  druhou bolesťou Panny Márie „Útek do Egypta”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Zároveň Vás vopred informujeme, že na celonárodnú púť do Šaštína na sviatok Sedembolestnej pripravujeme spoločnú účasť aj z našej farnosti. Viac konkrétnych informácií Vám poskytneme onedlho.

  • Modlitby za duchovné povolania

Na prvý štvrtok v mesiaci   7. 8. sa budeme modliť za kňazské a rehoľné povolania.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo augustového číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame rozhovor s novým dp. kaplánom Stanislavom Čúzym.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné  Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v minulotýždňovej zbierke v sume 2.351 Eur. Aj vďaka nim sme mohli náklady na výmenu farskej strešnej krytiny v sume 19.459 Eur uhradiť naraz a v plnej miere. Taktiež zo srdca  ďakujeme za milodary v celkovej sume 135,- € pre našu farnosť a dar v sume 250 Eur, ktorý našej farnosti a kostolu venovali členovia blumentálskeho Ružencového bratstva.

  • Farská knižnica

Farská knižnica bude v auguste z dôvodu prázdnin zatvorená. Tešíme sa na vás opäť v septembri.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál