Farské oznamy 5. októbra 2014

5.10.2014
  • Liturgický kalendár

Pondelok 6. 10. - sv. Bruna, kňaza, ľ.spom.

Utorok 7. 10. - Ružencovej Panny Márie, spomienka

Štvrtok 9. 10. - sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľ. spom.;

sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľ.spom.

Sobota 11. 10. - sv. Jána XXIII., pápeža, spom.

  • Spolok sv. Vojtecha

Členovia Spolku svätého Vojtecha, evidovaní v predajni Bratislava, si môžu vyzdvihnúť  Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu na rok 2015  s DVD filmom v predajni SSV Bratislava.

  • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 6. októbra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu 12. októbra bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Výnos zo zbierky chceme použiť na úhradu nákladov spojených s murárskymi prácami v kaplánskej časti budovy a s výmenou zastaralých elektroinštalačných zariadení na prízemí a v centrálnom trakte farskej budovy.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Prvá katechéza pre katechumenov bude budúcu nedeľu 12.10.2014 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí sa prihlásili na sviatosť birmovania, budú mať prvé organizačné stretnutie v piatok 17. októbra 2014 spojené so sv. omšou o 18.00 hod. v našom blumentálskom kostole.

  • Poďakovanie

V mene organizátorov zbierky Boj proti hladu vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom. Vyzbieraná sumu 1120 eur už bola prevedená na účet zbierky.

· Časopis Blumentál

Vyšlo októbrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál