Farské oznamy 12. októbra 2014

11.10.2014
 • Liturgický kalendár

Streda 15.10. -  sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Piatok 17.10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Sobota 18.10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

 • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú  nedeľu 12. októbra po sv. omšiach nasleduje zbierka pre potreby farnosti. Výnos zo zbierky chceme použiť na úhradu nákladov spojených s murárskymi prácami v kaplánskej časti budovy a s výmenou zastaralých elektroinštalačných zariadení na prízemí a v centrálnom trakte farskej budovy.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Prvá katechéza pre katechumenov bude dnes 12.10.2014 o 18.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí sa prihlásili na sviatosť birmovania, budú mať prvé organizačné stretnutie tento piatok 17. októbra  spojené so sv. omšou o 18.00 hod. v našom blumentálskom kostole.

 • Farský výlet

Pozývame deti s rodičmi a súrodencami na celodenný farský výlet rodín v sobotu 18.10.2014 do Bojníc - Múzeum praveku. Poplatok je 3 Eurá.  Prihlásiť sa možno v utorok od 17.00 do 17.45 na fare. Bližšie informácie dostanete pri prihlásení.

 • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  bude prijímať nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek v nedeľu 19. októbra 2014 po sv. omšiach v predsieni kostola.

· Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 19. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

 • Foto zletného tábora

Deti, ktoré sa zúčastnili letného tábora alebo ich rodičia si môžu prevziať DVD-nosič s fotkami v úradných hodinách v kancelárii (alebo v nedeľu po sv. omšiach v sakristii).

 • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimné Pán Boh odmeň! nášmu farníkovi za finančný dar v sume  1000 Eur venovaný v tomto týždni na renovačné práce v našej farnosti.

 • Stretnutia pre mladých

Pozývame mladých stredoškolákov a vysokoškolákov na stretká s duchovným i zábavným programom. Budú prebiehať každý štvrtok o 19.00 hod. na fare.

Takisto pozývame mladých pracujúcich na stretká v utorky o 19.00 hod. na fare (Vazovova 8).

 • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie s duchovným programom pre rodičov a duchovno-zábavným programom pre deti vždy v tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je budúcu nedeľu 19.10.2014 o 15.00 hod. na fare.

 • Oznam Charity Blumentál: Právna poradňa

Vo štvrtok 16.10.2014 nebude právňa poradňa poskytovať svoje služby.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál