Farské oznamy 30. novembra 2014

30.11.2014

 • Liturgický kalendár

Streda 3.12. - sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

Štvrtok 4.12. - sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 6.12. - sv. Mikuláša, biskupa, ľ. spom.

 • Začiatok Adventu

Dnešnou nedeľou začíname obdobie Adventu a zároveň nový cirkevný rok. Pri každej sv. omši  požehnávame adventné vence. Po sv. omšiach cez týždeň budeme v tomto období spoločne spievať alebo recitovať Anjel Pána. V modlitbe sv. ruženca sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.

 • Roráty

Počas všedných dní adventného obdobia budú ráno o 5.45 hod. rorátne sv. omše.

 • Zbierka na Charitu

Dnes sa koná celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

 • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 1. decembra  sv. omšou o 9.00 hod. v kostole na Trnávke.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac január 2015 sa budú zapisovať v pondelok 1. decembra 2014 od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4.12. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   5.12. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6.12. bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

 • Lectio divina

V stredu 3. decembra  o 20.00 hod. Vás spolu s  o. arcibiskupom Mons. S. Zvolenským pozývame  do Katedrály sv. Martina na modlitbové stretnutie nad Svätým písmom  metódou Lectio divina na tému “Hodnota Božieho kráľovstva - podobenstvá O poklade, o perle a o sieti”

 • Časopis Blumentál

Vyšlo decembrové číslo nášho farského časopisu. Okrem iných príspevkov Vám odporúčame aj články venované Adventu.

 • Myšlienky na advent

Konferencia biskupov Slovenska pripravila projekt rozposielania krátkych duchovných myšlienok do e-mailu s názvom: “Advent so svätým Jánom Pavlom II.” Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň niekoľko slov pápeža Jána Pavla II. na premýšľanie a duchovnú inšpiráciu. Prihlásiť sa treba na internetovej stránke advent.kbs.sk.

 • Novéna k Nepoškvrnenej

V dnešnú prvú adventnú nedeľu sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) začína 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii. Program novény o siedmich bolestiach Panny Márie nájdete na plagáte na výveske.

 • Nácvik detí na jasličkové predstavenie a koledovanie

bude v nedeľu 7.12.2014 o 16.00 hod. na fare (Vazovova 8).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál