Farské oznamy 23. novembra 2014

23.11.2014

  • Liturgický kalendár

Pondelok 24.11. - sv. Ondreja Dun-Laka, kňaza a spol., mučeníkov

Utorok 25.11. - Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľ. spom.

  • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Začíname ňou nový cirkevný rok a prípravu na vianočné sviatky. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

  • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu 30. novembra sa uskutoční celoslovenská jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za Vaše milodary.

  • Rok zasväteného života

Večernou modlitbou pred prvou adventnou nedeľou sa začne na celom svete sláviť Rok zasväteného života 2015, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. V Bratislavskej arcidiecéze sa budú vešpery za účasti rehoľníkov a rehoľníčok slávnostne modliť v sobotu 29. novembra o 17.30 hod. v Katedrále sv. Martina.

  • Myšlienky na advent

Konferencia biskupov Slovenska aj tento rok pripravuje projekt rozposielania adventných myšlienok do e-mailu. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň krátku myšlienku pápeža svätého Jána Pavla II. na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Prihlásiť sa je potrebné na internetovej stránke www.advent.kbs.sk.

  • Novéna v Kostole Najsvätejšej Trojice

Prvú adventnú nedeľu (30. novembra) sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) začne 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii. Program novény o siedmich bolestiach Panny Márie nájdete na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame v závere jubilejného mariánskeho roka utiekať sa k našej Matke a Patrónke.

  • Koncert v Katedrále sv. Martina

Prvú adventnú nedeľu 30. novembra o 18.30 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční adventný koncert s názvom “Husle a poézia”. Na husliach hrá Alexander Jablokov, recituje Štefan Bučko. Vstup je voľný.

  • Rodinkovo - pobyt pre rodiny

Rodinkovo - miesto prijatia pre rodiny, pripravilo pobyt pre rodiny, ktoré postihla nezamestnanosť oboch rodičov. Pobyt bude pre celú rodinu bezplatný vďaka podporným programom. Pobyt sa uskutoční 2.-4. decembra 2014. Viac informácií nájdete na stránke www.rodinkovo.sk

  • Súťaž z náboženskej výchovy a karneval

Pozývame deti so spolužiakmi a kamarátmi na súťaz z náboženskej vychovy a karneval do domu Quovadis v sobotu 29. novembra o 9,00 hod. Podrobnejsie informacie nájdete na plagátiku vo výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál