Farské oznamy 21. decembra 2014

20.12.2014
 • Liturgický kalendár

Štvrtok 25. 12. - slávnosť Narodenia Pána - Vianoce

Piatok 26. 12. - sviatok sv. Štefana, prvomučeníka

Sobota 27. 12. - sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Nedeľa 29. 12. - sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie  a Jozefa

 • Nácvik detí

Nácvik detí na jasličkovú scénku a koledovanie bude dnes -  v nedeľu 21. decembra o 16.00 hod na fare (Vazovova 8).

 • Vianočná spoveď

Dnešnú nedeľu spovedáme  dopoludnia od 7.30 do 12.30 hod., a aj počas večerných sv. omší. Príležitosť vyspovedať sa k Vianociam budete mať ešte v pondelok 22.12 a v utorok 23.12. ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., príp. podľa potreby aj dlhšie.

 • Štedrý deň

Na Štedrý deň v stredu 24.12. budú sv. omše v našom kostole o 5.45, 6.30 a 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc - jasličky.  Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

 • Vianočné sviatky

Na slávnosť Narodenia Pána  25. decembra a  taktiež na sv. Štefana 26. decembra  budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

 • Farská vianočná ofera

Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

 • Jasličková pobožnosť

Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v piatok 26.decembra o 15.30 hod.

l       Obnova manželských sľubov

Budúcu nedeľu 28. decembra 2014 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.

 • Dobrá novina

Koledovanie Dobrej noviny bude v sobotu 27.decembra. Záujemci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii kostola alebo na farskom úrade, prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.

 • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady zajtra od 15.00 hod (v pondelok 22. decembra)  do 16.00 hod. Štedrého dňa.

 • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 22. decembra 2014 do 12. januára 2015 bude mať vianočné prázdniny. Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za Vaše individuálne milodary v tomto týždni pre potreby nášho kostola a našej farnosti v  sume 1000  a 2 x 100 Eur.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál