Farské oznamy 28. decembra 2014

28.12.2014
  • Liturgický kalendár

Streda 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Štvrtok 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Piatok 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

Sobota 3. 1. - Najsv. Mena Ježiš, ľ. spom.

  • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranné bohoslužby budú v stredu 31. decembra v obvyklom čase. Ďakovná sv. omša bude o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Na rozhraní rokov 2014/2015 máme možnosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

  • Program na Nový rok 2015

Vo štvrtok 1. januára 2015 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci 2. 1. budeme spovedať  ako obvykle - pri všetkých sv. omšiach a od 15.00 hod. popoludní. V ostatné všedné dni prvopiatkového týždňa sa bude spovedať pri sv. omšiach ráno  o 6.30 a večerných bohoslužbách.

Na prvú sobotu 3. 1. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 200, 100, 50 a 10 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál