Farské oznamy 29. marca 2015

28.3.2015

· Krížová cesta

Dnešnú nedeľu o 15.45 h. budú Krížovú cestu v našom chráme viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo. Zároveň pozývame rodiny s deťmi na krížovú cestu do Marianky. Stretneme sa dnes o 15.30 hod. pri prvom zastavení krížovej cesty v Marianke.

· Pomoc prenasledovaným kresťanom

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na dnešnú nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Nech dobrý Boh odmení každý Váš milodar venovaný ako prejav solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami vo svete.

  • Lectio divina

V stredu 1. apríla o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom “Provokatívny obraz syna sveta”. Pozývame vás uvažovať spolu s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským nad podobenstvom Pána Ježiša o nepoctivom správcovi.

  • Veľkonočné spovedanie

Dnes na Kvetnú nedeľu spovedáme počas dopoludňajších bohoslužieb a pri večerných slovenských sv. omšiach. Od pondelka do stredy spovedáme od 5.45 do 8.00 h. a od 15.00 do 19.00 h., podľa potreby aj dlhšie. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme.

  • Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok o 9,30 h. v Katedrále sv. Martina bude otec arcibiskup s kňazmi našej arcidiecézy sláviť svätú omšu, pri ktorej požehná oleje a posvätí krizmu. Pri tejto sv. omši si kňazi obnovia svoje kňazské sľuby. Večernou sv. omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie.

Program v našom kostole:

- Svätá omša na pamiatku Pánovej Večere o 18,00 h.

- Adorácia v Getsemanskej záhrade do 21,00 h.

  • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa odporúča až do skončenia Veľkonočnej vigílie.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Krížová cesta o 8,00 h. s členmi Ružencového bratstva

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 14,30 h.

- Obrady Veľkého piatku o 15,00 h.

- Poklona pri Božom hrobe do 21,00 h.

  • Veľká (Biela) sobota

Veľká sobota je dňom stíšenia a rozjímania o Pánovom utrpení a smrti, ako i o jeho zostúpení k zosnulým. V našich kostoloch sa vystavujú k úcte symboly Kristovho ukrižovania a koná sa poklona Najsvätejšej sviatosti v Božom hrobe. Kresťania modlitbou a pôstom očakávajú Pánovo zmŕtvychvstanie. Naši katechumeni pri slávení Veľkonočnej vigílie príjmu krst a eucharistiu.

Program v našom kostole:

- Ranné chvály a posvätné čítanie o 7,30 h.

- Poklona pri Božom hrobe od 8,00 h. do 18,45 h.

- Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 18,50 h.

- Veľkonočná vigília začne o 19,00 h. Sviece si treba priniesť so sebou.

  • Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu sväté omše budú ako obvykle. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v rámci pravidelnej nedeľnej pobožnosti cca o 17,30 h. V tento deň bude pri sv. omšiach farská ofera.

  • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

  • Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše dopoludnia o 6.00, 7.30, 9.00 10.30 a podvečer o 16.30  a 18.00 (slovenská). Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu  bude po sv. omši  o 16.30.

  • Farský časopis

Vyšlo aprílové číslo časopisu Blumentál.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál