Farské oznamy 19. apríla 2015

20.4.2015

  • Liturgický kalendár

Utorok  21. 4. - sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Štvrtok 23. 4 - sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok  24. 4. - sv. Juraja, mučeníka , ľ. spom.

Sobota 25. 4. - sv. Marka, evanjelistu, sviatok

  • Nedeľa Dobrého pastiera

Budúca nedeľa 26. apríla je Nedeľou Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  V ten deň sa po sv. omšiach koná celoslovenská zbierka na seminár.

Na  nedeľu Dobrého pastiera vás predstavení a bohoslovci pozývajú na Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Program sa začne o 9.00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Martina a bude pokračovať v priestoroch seminára až do podvečera.

  • Oznam Charity Blumentál

Oznam pre seniorov: V rámci našich klubových stretnutí pozývame seniorov v nedeľu 26. apríla 2015 do  historického múzea na bratislavskom hrade na výstavu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, s názvom „Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti.” Zraz je na hrade pred múzeom o 15.oo hod. Prosíme o presnosť, nakoľko na prehliadku máme zabezpečeného lektora.  Oneskoreným návštevníkom nebudeme dodatočne preplácať vstupné. Ďakujeme za pochopenie.

  • Púť v Báči

Na nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

· Príprava na blahorečenie

V pondelok 20. apríla  o 16.00 hod. sa v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave bude konať slávnostné verejné zasadnutie tribunálu, ktorým sa ukončí diecézna fáza procesu blahorečenia Božích služobníkov jezuitského novica Tomáša Munka SJ a jeho otca Františka.

  • Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje od 22. do 29. apríla 2015 v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici 25 v Bratislave akademický festival Bratislavské Hanusove dni. Cieľom festivalu je predstaviť širokej verejnosti bohatstvo kresťanského myslenia a kultúry. Podrobný program festivalu sa nachádza na stránke www.bhd.sk.

  • Stretnutie rodín

bude dnešnú nedeľu o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál