Farské oznamy 25. apríla 2015

25.4.2015
  • Liturgický kalendár

Utorok, 28.4.: sv. Ľudovíta Márie Grignion z Montfortu, kňaza, ľ. spom.

Streda, 29.4..: sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi, patrónky

Európy, sviatok

Štvrtok, 30.4.: sv. Pia V., pápeža, ľ.spom.

Piatok, 1.5.: sv. Jozefa, robotníka, ľ. spom.

Sobota, 2.5.: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je Nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  Po sv. omšiach sa dnes koná celoslovenská zbierka na seminár. Vopred vďaka za vaše milodary.

Na  nedeľu Dobrého pastiera vás predstavení a bohoslovci pozývajú na Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Program sa začne o 9.00 hod. sv. omšou v Katedrále sv. Martina a bude pokračovať v priestoroch seminára až do podvečera.

  • Pobožnosť kMatke Dobrej rady asv. omša skňazmi - rodákmi

Nakoľko sa v tomto roku sviatok Matky Dobrej rady prekrýva s nedeľou oktávou, uctíme si jej spomienku sv. omšou v pondelok 27. apríla o 16.30, ktorú budú sláviť kňazi - rodáci z našej blumentálskej farnosti. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský  arcibiskup.  Hneď po sv. omši  bude nasledovať  pobožnosť pred milostivým obrazom Matky Dobrej rady na bočnom oltári.

  • Májová pobožnosť

Od piatku 1. mája sa budeme počas celého mesiaca v rámci májovej pobožnosti  modliť Loretánske litánie po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 h.

  • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci 1. 5. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2. 5.  bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Púť v Báči

Na budúcu nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Plagát s podrobným programom nájdete na výveske. Všetkých srdečne pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre seniorov: V rámci našich klubových stretnutí pozývame seniorov dnešnú nedeľu 26. apríla 2015 do  historického múzea na bratislavskom hrade na výstavu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, s názvom „Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti.” Zraz je na hrade pred múzeom o 15.oo hod. Prosíme o presnosť, nakoľko na prehliadku máme zabezpečeného lektora.  Oneskoreným návštevníkom nebudeme dodatočne preplácať vstupné. Ďakujeme za pochopenie.

Prosba - 2% dane zo mzdy: Ak ste sa doteraz nerozhodli, komu dáte svoje 2 % z dane zo mzdy, mate ešte  možnosť do 30. 4. 2015   tieto prostriedky poskytnúť nášmu občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava. Potrebné tlačivo nájdete v kostole na stolíku za lavicami.  Vopred ďakujeme za Vašu ochotu podporiť nás aj touto formou.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál