Farské oznamy 28. júna 2015

28.6.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov,slávnosť - prikázaný sviatok

Utorok, 30.6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. spom.

Štvrtok, 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

Piatok, 3.7.: sv. Tomáš, apoštol, sviatok

Sobota, 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ.spom.

Nedeľa, 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

  • Farská púť do Talianska

Záujemcom o jesennú farskú púť do Talianska pripomíname, že so zástupcami  CK Awertour, v spolupráci s ktorou púť organizujeme, sa stretneme dnešnú nedeľu 28. júna  o 16.00 hod.  v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8, s ktorými vyplníme prihlasovacie  formuláre a zaplatíme poplatok za pútnický zájazd. Kto bude mať záujem, môže si zároveň vybaviť aj cestovné poistenie.

  • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 h.

Naši o. biskupi budú v ten deň sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

V spojitosti s týmto sviatkom sa dnešnú nedeľu pri všetkých sv. omšiach koná každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca”. Vopred úprimná vďaka za Vaše milodary!

  • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú sv. omše v utorok a piatok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

  • Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Keďže sviatok našich vierozvestov  - 5. júl pripadá v tomto roku na nedeľu, aj bohoslužby budú podľa bežného nedeľného poriadku.

O. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude sláviť sv. omšu k úcte sv. Cyrila a Metoda v sobotu 4. júla  o 16.00 hod. pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pozývame Vás na túto slávnosť.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  2.7. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  3.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4.7. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme Vám vďačné Pán Boh odmeň! za Vaše milodary v zbierke pre farnosť v sume  2528,-€,  ako aj za individuálne milodary v hodnote 150, 100 a 30,- €, venované v tomto týždni.  Vaše príspevky použijeme na uhradenie faktúr spojených s už ukončenou výmenou zvyšnej časti strešnej krytiny na budove fary, ako aj na prebiehajúcu opravu poškodených žľabov na streche kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál