Farské oznamy 1. novembra 2015

31.10.2015
  • Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

Pondelok 2. 11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých

Utorok 3.11. - sv. Martina Porres, rehoľníka, ľ.spom.

Streda 4.11. - sv. Karola Boromejského, biskupa, spom.

Štvrtok 5.11. - sv. Imricha, ľ. spom.

  • Dušičková pobožnosť a Spomienka na verných zosnulých

Dnes - v nedeľu 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v pondelok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o  6.30 a 16.30 hod.

Na Spomienku na všetkých verných zosnulých v pondelok 2. novembra budú  sv. omše ako v pracovný deň - t. j. o 5.45, 6.30 a 16.30 hod.

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac december sa budú zapisovať v  utorok 3. novembra od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8.

  • Lectio divina

V stredu 4. novembra o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie v rámci cyklu Ježiš sa predstavuje o jedinečných obrazoch, ktoré používa o sebe Ježiš Kristus v textoch Jánovho evanjelia. Stretnutie na tému Ja som svetlo sveta bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

  • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  5.11. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci   6.11. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 7.11.  bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Farský časopis

Vyšlo novembrové číslo nášho farského časopisu Blumentál.

  • Svätomartinské trojdnie a svätomartinská diecézna zbierka

S blížiacim sa sviatkom nášho diecézneho patróna  sv. Martina Vás srdečne pozývame na liturgické slávenia v Katedrále a ďalšie podujatia, vrátane lampiónového sprievodu pre deti. Viac informácii o následnom svätomartinskom trojdní a detskom programe  nájdete na výveske pred kostolom.

  • Hodová svätá omša v Katedrále bude v nedeľu 8. novembra o 10.30 hod.

Na budúcu nedeľu 8. novembra sa v Bratislavskej arcidiecéze pri všetkých svätých omšiach bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na dva konkrétne projekty poskytujúce pomoc utečencom: na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky bl. sestry Zdenky v irackom Erbile a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.

  • Pozvánka pre deti

Pozývame deti v sobotu 14.novembra 2015 do priestorov pod kostolom u Saleziánov na Miletičovej ul. v Bratislave na súťaž z náboženskej výchovy a karneval, organizované našou farnosťou. Začiatok súťaže je o 10.00 hod, karneval a zábavný program začne od 12.00 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál