Farské oznamy 25. októbra 2015

25.10.2015

  • Liturgický kalendár

Streda 28. 10. - slávnosť - Výročie posviacky blumentálskeho chrámu - sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu

Nedeľa 1. 11. - Slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok

  • Výročie posviacky chrámu

Dnešnú nedeľu slávime výročie posviacky nášho chrámu. Po sv. omšiach sa koná hodová ofera. Za Vaše príspevky Vám vopred úprimne ďakujeme. Popoludní o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou. V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol. Samotné výročie posviacky liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach v stredu 28. októbra.

  • Sviatok Všetkých svätých

Sv. omše na prikázaný sviatok Všetkých svätých v nedeľu 1. novembra budú podľa zvyčajného nedeľného bohoslužobného poriadku.

  • Dušičková pobožnosť a Spomienka na verných zosnulých

V nedeľu 1. novembra o 15.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční dušičková pobožnosť.

V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v pondelok 2. novembra po sv. omšiach, ktoré začínajú o začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

  • Úplné odpustky

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky na misijnú zbierku v sume 1481 €.

  • Modlitba za utečencov

Komunita Sant’ Egidio pozýva na Modlitbu za utečencov, ktorá bude stredu 28.10.2015 o 19. hod. v Kostole Navštívenia Panny Márie, u Milosrdných bratov na Nám. SNP.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál