Farské oznamy 15. novembra 2015

14.11.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok 16.11.-  sv. Margity Škótskej, ľ.sp.; sv. Gertrúdy, panny, ľ.sp.

Utorok 17.11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

Streda 18.11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, ľ.sp.

Sobota 21.11. - Obetovanie Panny Márie, spom.

Nedeľa 22.11. - slávnosť Krista Kráľa

  • Prezentácia

Pozývame Vás dnešnú nedeľu 15. novembra 2015 o 15.00 hod. do blumentálskeho farského klubu na Vazovovej 8 na prezentáciu „Palmýrske slzy - modlitba za pokoj v Sýrii”, v rámci ktorej Vám blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga priblíži zajordánske teritória Svätej zeme - Jordánsko, Libanon a Sýriu z obdobia pred vypuknutím krvavého konfliktu v Sýrii.

  • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie rodín 15.11.2015 o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

  • Rekolekcia

Rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne v pondelok 16. novembra sv. omšou o 9.00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

  • Sviatok Krista Kráľa

Budúca nedeľa 22.11. - slávnosť Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Sv. omša o 9.00 hod., resp. jej hlavné časti, budú v ten deň v reči latinskej. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského  pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu.  Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1942,- EUR, ktoré ste obetovali  v svätomartinskej dobročinnej zbierke.  Taktiež ďakujeme za milodary pre našu farnosť  v sume 50 a 20,- EUR.

  • Adventno - vianočný koncert a duchovné reflexie

Pozývame Vás na Adventno - vianočný  koncert v podaní Artmusicorchestra spojený s duchovnými  zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, ktorý sa uskutoční v našom blumentálskom kostole v sobotu 12. decembra 2015 o 15.00 hod. V hudobnej časti vystúpi 25-členný Artmusicorchestra s hosťom Danielom Čapkovičom, sólistom SND. Viac informácií nájdete na výveske pred kostolom. Lístky v cene 7 Eur si možno zakúpiť cez www.ticketportál.sk a po sv. omši v nedeľu o 10.00 hod. pri vstupe do blumentálskeho kostola.

  • Potravinová zbierka pre chudobných

V tomto týždni od 16. novembra do 21. novembra sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať charitná potravinová zbierka pre ľudí v núdzi. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžete odovzdať pri východe dobrovoľníkom charity, v pracovných dňoch od 15.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod. Viac informácií nájdete na výveske a na www.charitaba.sk.

  • Pietna spomienka

Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozýva na Pietnu     spomienku na obete komunistického režimu v utorok 17. novembra 2015   pri sv. omši o 12.00, ktorú bude celebrovať v Katedrále sv. Martina arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

  • Týždeň Cirkvi pre mládež

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývame  na tieto podujatia: V utorok 17. novembra sa počas adorácie od 19.00 hod. v diecéznom centre pre mládež na Kapitulskej ulici č. 20 v Bratislave budú konať Modlitby mladých za mladých. Vo štvrtok 19. novembra sa o 18.00 hod. v bratislavskej Hant aréne (na Pasienkoch) uskutoční v rámci projektu Godzone evanjelizačný večer s názvom Zmena atmosféry. Na túto akciu osobitne pozývame birmovancov a mladých, ktorí hľadajú seba i Boha.

Od nedele 22. novembra sa spúšťa registrácia na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove cez webové stránky www.mladezba.sk a www.svetovednimladeze.sk. Zároveň odporúčame do pozornosti rozbehnutú duchovnú prípravu na Svetové dni mládeže, ktorá má na Slovensku podobu a názov “Milosrdný rok”.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál