Farské oznamy 27. decembra 2015

27.12.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok 28.12. - sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Štvrtok 31. 12. - sv. Silvestra I., pápeža., ľ. spom.

Piatok 1. 1. - slávnosť Bohorodičky Panny Márie - Nový rok, prikázaný sviatok

Sobota 2. 1. - sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi

  • Program na Silvestra

Posledný deň občianskeho roku oslávime v našom kostole takto: Ranná sv. omša bude vo štvrtok stredu 31. decembra o 6.30 hod. Ďakovná bohoslužba začne o 16.00 hod. Po jej skončení bude koncoročná pobožnosť a slávnostné Te Deum. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia ďakovnej pobožnosti a spevu Te Deum laudamus môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Na rozhraní rokov 2015/2016 máme možnosť stráviť hodinu adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou, ktorá začne o 23.00 hod. a ukončí sa o polnoci eucharistickým požehnaním.

Mladých farníkov, ktorí by chceli stráviť silvestrovský čas so svojimi veriacimi rovesníkmi, pozývame v ten deň na posedenie v seminárnej miestnosti cca o 21.00 hod.

  • Program na Nový rok 2016

V piatok 1. januára 2016 je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku. Všetci, ktorí sa v ten deň zúčastnia na speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému Veni Creator Spiritus, môžu za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

  • Prvopiatkový týždeň

Keďže prvý piatok sa v tomto týždni prelína s Novým rokom, k sv. spovedi možno pristúpiť 1. januára počas bohoslužieb dopoludnia od 7.30 do 12.30 a pri večernej sv. omši o 16.30. V ostatné dni prvopiatkového týždňa spovedáme počas sv. omší o 6.30 a 16.30.

Na prvú sobotu 2. 1. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať   modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!” za milodary v hodnote 2 x 100 a 30 €, obetované v tomto týždni pre našu farnosť. Taktiež ďakujeme za milodary v sume 100, 50 a 10 €, ktoré boli správcovi farnosti odovzdané pre farnosť a kostol počas predvianočných pastoračných návštev imobilných farníkov.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál