Farské oznamy 20. decembra 2015

19.12.2015

• Liturgický kalendár
Piatok 25. 12. – slávnosť Narodenia Pána – Vianoce
Sobota 26. 12. – sviatok sv. Štefana, prvomučeníka
Nedeľa 27. 12. – sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

• Nácvik detí
Nácvik detí na jasličkovú scénku a koledovanie bude dnes - v nedeľu 20. decembra o 14.30 hod na fare (Vazovova 8).
• Vianočná spoveď
Dnešnú nedeľu spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší. Príležitosť vyspovedať sa k Vianociam budete mať ešte v pondelok, utorok a stredu (21. - 23. 12.) ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.

• Štedrý deň
Na Štedrý deň vo štvrtok 24.12. budú sv. omše v našom kostole ráno o 6.30 a v podvečer o 16.00 hod. Pri sv. omši z vigílie Narodenia Pána o 16.00 hod. požehnáme symboly Vianoc – jasličky. Polnočnú sv. omšu začneme presne o 24.00 hod.

• Vianočné sviatky
Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra a taktiež na sv. Štefana 26. decembra budú sv. omše ako v nedeľu. To znamená, že večerná sv. omša o 18.00 hod. bude v maďarskom jazyku.

• Farská vianočná ofera
Pri sv. omšiach 25. decembra na sviatok Narodenia Pána bude vianočná farská ofera. Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

• Jasličková pobožnosť
Pozývame deti a ich rodičov na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude v našom kostole na sviatok sv. Štefana v sobotu 26. decembra o 15.30 hod.

• Obnova manželských sľubov
Budúcu nedeľu 27. decembra 2015 na sviatok Svätej Rodiny si manželia našej farnosti budú môcť pri každej sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby. Pri tejto obnove je potrebné, aby boli spoločne prítomní obaja manželia.
• Dobrá novina
Koledovanie Dobrej noviny bude v nedeľu 27. decembra 2015. Farníci, ktorí by chceli prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii kostola alebo na farskom úrade, prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledníci ohlásia.
• Farská knižnica
Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 21. decembra 2015 do 11. januára 2016 bude mať vianočné prázdniny. Svoje služby začne knižnica opäť poskytovať od 12. januára 2016.

• Tlačové materiály v kostole
Denník Postoj v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska pripravil tlačový materiál, ktorý si môžete bezplatne vziať domov. Obsahuje reportáž o príchode kresťanských utečencov z Iraku na Slovensko.
Vyšlo vianočné dvojčíslo Katolíckych novín. Cena je 1 € / ks.
K dispozícii je aj vianočno-novoročné číslo časopisu Blumentál. Zvlášť odporúčame články k téme Mimoriadneho roku milosrdenstva.

• Komunita Cenacolo
Komunita Cenacolo, ktorá sa venuje drogovo závislým, Vás srdečne pozýva na Živé jasličky. Uskutočnia sa v sobotu 26. decembra 2015 o 17.00 hod. na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Ďalšie termíny budú 2. a 6. januára 2016.

• Betlehemské svetlo
Betlehemské svetlo je k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady, odkiaľ si ho možno odpáliť pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb až do 16.00 hod. Štedrého dňa.

Farské oznamy 20. decembra 2015


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál