Farské oznamy 6. decembra 2015

6.12.2015

  • Liturgický kalendár

Pondelok 7.12. - sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Utorok 8.12. - slávnosť - prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Streda 9.12. - sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina, ľ. sp.

Piatok 11.12. - sv. Damaza I, pápeža, ľ. spom.

Sobota 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

  • Nácvik detí na jasličkové predstavenie akoledovanie

bude dnešnú  nedeľu 6. decembra o 14.30 hod. na fare (Vazovova 8).

  • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V utorok 8. decembra slávime prikázaný sviatok - slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 10.30, 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 hod.

Zároveň Vás v ten deň pozývame na každoročný úkon zasvätenia Bratislavy Panne Márii, ktorý uskutoční otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. V tomto roku sa táto slávnosť bude mimoriadne konať nie v Trojičke, ale v Katedrále sv. Martina so začiatkom o 17.00 hod.

  • Návšteva chorých farníkov

Počas celého adventného obdobia je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

  • Živý ruženec

Pozývame Vás na modlitbu živého ruženca do nášho kostola na sviatok Nepoškvrnenej (8.12.) o 19.45 hod. Každý účastník bude predstavovať jedno zrniečko ruženca. Po modlitbe ste všetci pozvaní na malé pohostenie pri veľkej torte na fare.

  • Zimné kántry

V stredu, piatok a sobotu tohto týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v sume 1644- € v jesennej zbierke na Slovenskú katolícku charitu, ako aj za dodatočný príspevok na túto zbierku v sume 100-€.

Chceme vyjadriť úprimné poďakovanie taktiež za príspevky v sume 100, 50, 20,- €  venované pre potreby našej  farnosti a kostola v uplynulom týždni.

Naše veľké poďakovanie patrí našim obetavým veriacim, ktorí sa zúčastnili sobotnej brigády spojenej s predvianočným upratovaním kostola. Zároveň chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí by  ochotne pomohli s priebežným upratovaním kostola aj počas všedných dní aspoň na obdobie niekoľkých nastávajúcich týždňov. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu.

  • Dobrá novina

V  sobotu 12. decembra pri svätej omši o 14.00 hod. vo farskom Kostole Svätej rodiny v Petržalke náš o. arcibiskup požehná a rozpošle koledníkov Dobrej noviny. Pozývame aj našich malých koledníkov.

  • Stretnutie rodín

bude budúcu nedeľu (13.12.2015) o 15.00 hod. na fare. Téma: Božie milosrdenstvo.

  • Rok milosrdenstva

Budúcu nedeľu 13. decembra 2015 pri svätej omši o 10.30 hod. náš arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský otvorí Bránu milosrdenstva na Katedrále sv. Martina v Bratislave. Slávenie sa bude začínať vo dvore pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici, kde sa zhromaždia všetci veriaci a v procesii prejdú ku Katedrále, na ktorej sa slávnostným obradom otvorí Brána milosrdenstva. Budúcu nedeľu sa tiež otvoria Brány milosrdenstva na ďalších štyroch určených chrámoch v Šaštíne, Marianke,  Báči a v kostole franstiškánov v Bratislave.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál