Farské oznamy 13. decembra 2015

12.12.2015

Liturgický kalendár

Pondelok 14.12. – sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

Stretnutie rodín

bude dnešnú nedeľu (13. decembra) o 15.00 hod. na fare. Téma: Božie milosrdenstvo.

Vianočná spoveď

Vo štvrtok 17.decembra budeme spovedať k vianočným sviatkom až do stredy 23. decembra. V pracovné dni spovedáme ráno od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., v sobotu 19. decembra od 6.30 do 8.00 a popoludní od 17.00 do 19.00 hod. V nedeľu 20. decembra spovedáme dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod., a aj počas večerných slov. sv. omší o 16.30 a 19.00 hod.

Brány milosrdenstva

V dnešnú nedeľu sa na piatich chrámoch Bratislavskej arcidiecézy otvárajú Brány milosrdenstva. Okrem Katedrály sv. Martina v Bratislave má Svätú bránu Bazilika v Šaštíne, Bazilika v Marianke, farský kostol v Báči a františkánsky kostol v Bratislave.

S prechodom cez Bránu milosrdenstva je spojená možnosť získať dar odpustenia trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená vo svätej spovedi. Pre dosiahnutie týchto odpustkov je potrebné na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej bráne, prijať sviatosť zmierenia, mať účasť na svätom prijímaní a pripojiť k tomu duchovnú úvahu nad milosrdenstvom. Treba sa pomodliť vyznanie viery (Verím v Boha) a modlitbu za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a sveta.

Chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky, ak svoju chorobu a utrpenie budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou, prijmú Eucharistiu alebo budú mať účasť na svätej omši a spoločnej modlitbe a to aj prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za individuálne dary v tomto týždni pre potreby našej farnosti v sume 100 a 30 Eur.

Inaugurácia auly CMBF UK

Emeritný Svätý Otec Benedikt XVI. dal súhlas, aby aula Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave niesla jeho meno. Pozývame Vás na slávnosť inaugurácie, ktorá sa uskutoční v budúcej “Aule Benedikta XVI.” v utorok 15. decembra 2015 o 17.00 hod.

Návšteva chorých farníkov

Počas adventu je možnosť navštíviť chorých farníkov doma a vyslúžiť im sviatosti. Záujemcov je potrebné nahlásiť v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola. Pastoračné návštevy chceme zrealizovať v tomto týždni vzhľadom na blížiace sa predvianočné spovedanie v kostole.

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo prinesú skauti do našej farnosti v sobotu 19.decembra pred sv. omšou o 18.00 hod. Bude k dispozícii na bočnom oltári Matky Dobrej rady), odkiaľ si ho možno odpáliť pred začiatkom alebo po skončení bohoslužieb až do 16.00 hod. Štedrého dňa.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál