Farské oznamy 28. mája 2016

28.5.2016

 • Liturgický kalendár

Streda 1.6.: sv. Justína, mučeníka, spom.

Štvrtok 2.6.: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľ. spom.

Piatok 3.6.: slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Sobota 4.6.: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spom.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac júl sa budú zapisovať v  pondelok 30. mája od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

 • Mariánska katechéza

Otec biskup Mons. Jozef Haľko bude mať v pondelok 30. mája 2016 záverečnú, tretiu májovú mariánsku katechézu. Po svätej omši o 18.00 hod. vo farskom kostole na Kalvárii prednesie v Lurdskej jaskyni zamyslenie na tému “Mária, žena plná lásky” v spojení s modlitbou posvätného ruženca.

 • Litánie kBožskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod.

 • Lectio divina

V stredu 1. júna 2016 Vás o 20.00 hod. pozývame do Katedrály sv. Martina uvažovať nad výrokom Pána Ježiša z Evanjelia podľa Jána: “Ja som pravý vinič”. Pôjde o záverečné desiate modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v cykle “Ježiš sa predstavuje”.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  2. 6. je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  3. 6. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 4. 6. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 3. júna je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Keďže to nie je prikázaný sviatok, bohoslužby budú ako obvykle. Po sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. bude odprosujúca pobožnosť s modlitbou Najmilší Ježišu,  ktorá je za obvyklých podmienok spojená s možnosťou získať úplné odpustky.

 • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 5. júna pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1. sv. prijímaniu žiaci Základných škôl Jeséniova, Česká (súkromná), Kalinčiakova, Sibírska a  Jelenia. Pamätajme na prvoprijímajúce deti a ich rodičov  vo svojich modlitbách.

 • Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na modlitbové a informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 5. júna 2016 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Radi privítame aj nových záujemcov, ktorí túžia byť súčasťou spoločenstva v niektorej z foriem Živého, Svätého alebo Večného ruženca.

 • Oznam Charity Blumentál

Program vo farskom klube: V nedeľu 12. júna 2016 pozývame do klubu na Vazovovej 8 na besedu s pani profesorkou Emíliou  Hrabovec  o jej najnovšej knihe Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky. Všetci ste srdečne vítaní. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

 • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary od našich farníkov v sume 2 x 100 €, a spoločný milodar rodičov prvoprijímajúcich detí v hodnote 568 €, ktorý venovali za účelom pokrytia nákladov spojených s  konaním slávnosti (výzdoba kostola, pamätné listy a zapožičanie jednotného oblečenia).

 • Svetové dni mládeže

Posledná možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove je do 31. mája 2016, kedy sa uzatvára registrácia. Povzbudzujeme mladých k účasti na tomto výnimočnom podujatí, ktoré sa koná tak blízko Slovenska. Bližšie informácie a registrácia na stránke: www.mladezba.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál