Farské oznamy 26. júna 2016

26.6.2016

  • Liturgický kalendár

Pondelok 27.6.: sv. Ladislava, ľ. spom.; sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Utorok 28.6.: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spom.

Streda 29.6.: sv. Petra a Pavla, apoštolov,slávnosť - prikázaný sviatok

Štvrtok 30.6.: Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľ. spom.

Sobota 2.7.: sviatok Navštívenia Panny Márie

  • Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V stredu 29. júna je prikázaný sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 (školská) a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 (slov.) a 19.00 h.

  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

V spojitosti s blížiacim sa sviatkom apoštolov sv. Petra a Pavla sa dnešnú nedeľu 26. júna koná pri všetkých sv. omšiach každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8. budú mládežnícke sv. omše v utorok o 18.00 h. zrušené. Sobotná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

  • Prvopiatkový týždeň

Na prvý piatok v mesiaci  1.7. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 2.7. bude po skončení rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v hodnote 30 € a 2 x 50 €, venované v tomto týždni pre dobro našej farnosti.

  • Mládežnícke akcie

Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk. V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou “Otvorené srdce”. Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže). Všetkých prosíme o modlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.

  • Sv. omša za pápeža

V utorok 28. júna 2016 sa budú biskupi Slovenska spolu s mnohými kňazmi pri spoločnej koncelebrácii svätej omše o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina modliť za Svätého Otca Františka. Pozývame Vás k účasti na tejto slávnosti i k osobnej modlitbe za Svätého Otca a na jeho úmysly.

  • Bratislavská animátorská škola

Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mladežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.

  • Cyrilometodská slávnosť

V nedeľu 3. júla o 15.00 hod. sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hlavným celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál