Farské oznamy 18. júna 2016

18.6.2016

  • Liturgický kalendár

Utorok 21.6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Streda 22.6.: sv. Pavlína z Noly, biskupa,ľ. spom.; sv. Jána Fishera,

biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ. spom.

Piatok 24.6.:  slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

  • Pozvánka na koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert v našom blumentálskom chráme budúcu nedeľu 19. júna 2016 o 14.30 h., pri ktorom zaznejú diela majstrov a sakrálne skladby v podaní  Speváckeho zboru slovenských učiteľov pod vedením dirigenta Štefana Sedlického pri príležitosti 95. výročia založenia tohto hudobného telesa. Hosťom koncertu bude gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon vedený Ladislavom Sabolčákom. Vstup je voľný. Viac informácií nájdete na plagáte na farskej výveske.

  • Novokňazské požehnanie

V utorok 21.6. Vás pozývame na sv. omšu o 16.30 hod.  spojenú s novokňazským požehnaním, ktorú bude v našom kostole sláviť novokňaz  dp. Michal Fratrič, ktorý nám ako diakon vypomáhal  vo farskej kancelárii.

  • Personálne zmeny

Dekrétom z Arcibiskupského úradu v Bratislave k 1. júlu 2016 končí svoje pastoračné pôsobenie farár  našej blumentálskej farnosti vdp. Mgr. Branislav Čaniga a nastupuje ako farár do farnosti Bernolákovo na základe jeho osobnej  a opakovane predloženej prosby o preloženie v júni a decembri 2015 a v marci 2016.  Za nového blumentálskeho farára je vymenovaný vdp. Mgr. Ján Hudec, doterajší dekan - farár v Malackách.

K 1. júlu 2016 odchádza z našej farnosti aj dp. kaplán Mgr. Ján Sitár, ktorý je ustanovený za farára v Plaveckom Štvrtku.

Na jeho miesto nastupujú noví kapláni: dp. Mgr. Martin Šafárik, doterajší kaplán v Podunajských Biskupiciach a dp. Mgr. Peter Drbohlav, doterajší kaplán v Skalici.

Do našej farnosti nastúpi aj výpomocný duchovný dp. Mgr. Vladimír Jurina, doterajší kňaz Nitrianskej diecézy.

Ako administratívna posila v našej kancelárii a v službe diakona končí svoju výpomoc dp. Mgr. Ing.  Michal Fratrič, ktorý je ako novokňaz ustanovený za kaplána do Stupavy.

Rozlúčka s vdp. Branislavom Čanigom a dp. Jánom Sitárom bude budúcu nedeľu 26. júna 2016 pri sv. omši o 9.00 hod.

Dp. kaplán Mgr. Stanislav Čúzy a výpomocný duchovný dp. PaedDr. Marián Bér zostávajú v našej  farnosti v nezmenenom pastoračnom určení.

Prosíme o modlitby za našich kňazov odchádzajúcich, zostávajúcich i prichádzajúcich.

  • Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

V spojitosti s blížiacim sa sviatkom apoštolov sv. Petra a Pavla sa bude budúcu nedeľu 26. júna konať pri všetkých sv. omšiach každoročná celocirkevná  Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň! za milodar 50 €, a spoločný milodar rodičov druhej skupiny prvoprijímajúcich detí v sume 594 €,  ktorý venovali za účelom pokrytia nákladov spojených s  konaním slávnosti (výzdoba kostola, pamätné listy a zapožičanie jednotného oblečenia).

  • Opus Dei

V stredu 22. júna 2016 o 17.30 bude náš o. arcibiskup slúžiť svätú omšu hod. vo Farskom kostole sv. Jána z Mathy (Trojička)  k úcte sv. Josemaría Escrivá de Balaguer, zakladateľa Opus Dei.

  • Modlitby matiek

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu (24. - 26. júna 2016) sa v uršulínskom kostole v Bratislave budú konať modlitby matiek. Začínajú sa vždy o 17.00 hod.

  • DOD vkomunite Cenacolo

Najbližšiu sobotu 25. júna 2016 sa uskutoční Deň otvorených dverí v komunite Cenacolo na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Mladí ľudia, ktorí prešli bolestnou skúsenosťou závislosti, Vás pozývajú na modlitbu ruženca, svedectvá, predstavenie o Božom milosrdenstve a svätú omšu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál