Farské oznamy 5. júna 2016

5.6.2016

  • Liturgický kalendár

Pondelok 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ. spom.

Štvrtok 9.6.: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

Sobota 11.6.: sv. Barnabáša, apoštola, spom.

  • Ružencové bratstvo

Blumentálske ružencové bratstvo vás pozýva na modlitbové a informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dnešnú nedeľu 5. júna  v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Radi privítame aj nových záujemcov, ktorí túžia byť súčasťou spoločenstva v niektorej z foriem Živého, Svätého alebo Večného ruženca.

  • Rekolekcia

Srdečne vás pozývame na rekolekciu kňazov nášho dekanátu, ktorá začne zajtra (v pondelok) 6. júna sv. omšou o 9.00 h. v našom blumentálskom kostole.

  • Svätomartinské jubileum

V tomto období prežívame jubileum 1700 rokov od narodenia sv. Martina, patróna našej arcidiecézy, ktorý sa narodil v roku 316 alebo 317 v rímskom meste Sabaria v Panónii - dnešné Szombathely v Maďarsku . Pri tejto príležitosti navštívi Bratislavu biskup Mons. András Veres zo Szombathely. Pozývame Vás na svätú omšu v latinskom jazyku do Katedrály sv. Martina v pondelok 6. júna 2016 o 17.00 hod., ktorú bude sláviť náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a v homílii sa prihovorí hosť z rodiska sv. Martina. Po svätej omši sa uskutoční aj koncert chrámovej hudby.

  • Prezentácia exhortácie

V stredu 8. júna 2016 v Katedrále sv. Martina pri svätej omši o 12.00 hod. uvedie o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slovenský preklad exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia (Radosť lásky). Po svätej omši bude možné zakúpiť si exhortáciu pred Katedrálou za zvýhodnenú cenu.

  • Vysviacky

V sobotu 11. júna 2016 pri svätej omši o 9.30 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätí o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský šiestich kňazov a štyroch diakonov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze. Pozývame Vás k účasti na slávnosti vysviacky, ale najmä k modlitbe za požehnanú a vernú službu nových robotníkov v Pánovej vinici. Vašej pozornosti odporúčame najnovšie vydanie Katolíckych novín, ktoré obsahuje osobitnú prílohu venovanú novokňazom aj s ich fotografiami.

  • Cyklovýlet

Budúcu nedeľu  12.6. pozývame priaznivcov cyklistiky na malý výlet. Stretáme sa o 14.00 hod. pred budovou fary Vazovova 8. Nezabudnite si vziať helmu, vodu, niečo pod zub a doklady.

  • Oznam Charity Blumentál

Program vo farskom klube: V nedeľu 12. júna 2016 Vás pozývame do klubu na Vazovovej 8 na besedu s pani profesorkou Emíliou  Hrabovec  o jej najnovšej knihe Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky. Všetci ste srdečne vítaní. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

  • Časopis Blumentál

Vyšlo júnové číslo nášho farského časopisu. Odporúčame Vám k prečítaniu a reflexii okrem iných článkov aj príspevky venované téme Božského Srdca Ježišovho.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál