Farské oznamy 12. júna 2016

12.6.2016

  • Liturgický kalendár

Pondelok 13.6.: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Oznam Charity Blumentál

Program vo farskom klube: Dnešnú  nedeľu 12. júna Vás pozývame do klubu na Vazovovej 8 na besedu s pani profesorkou Emíliou  Hrabovec  o jej najnovšej knihe Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky. Všetci ste srdečne vítaní. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

  • Kardinál Sarah na Slovensku

Zajtra, v pondelok 13. júna 2016 bude slúžiť večernú svätú omšu o 18.00 hod. vo Farskom kostole Svätej rodiny v Petržalke vzácny hosť - kardinál Robert Sarah, prefekt vatikánskej Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Navštívi Slovensko pri príležitosti uvedenia slovenského prekladu jeho knihy rozhovorov “Boh alebo nič”.

  • Pozvánka na koncert

Srdečne Vás pozývame na koncert v našom blumentálskom chráme budúcu nedeľu 19. júna 2016 o 14.30 h., pri ktorom zaznejú diela majstrov a sakrálne skladby v podaní  Speváckeho zboru slovenských učiteľov pod vedením dirigenta Štefana Sedlického pri príležitosti 95. výročia založenia tohto hudobného telesa. Hosťom koncertu bude gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon vedený Ladislavom Sabolčákom. Vstup je voľný. Viac informácií nájdete na plagáte na farskej výveske.

  • DOD v komunite Cenacolo

Mladí ľudia, ktorí vo svojom živote prešli bolestnou skúsenosťou závislosti a dnes žijú v komunite Cenacolo, srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. júna 2016 v ich dome na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Svätú omšu bude ako hosť celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál