Farské oznamy - 17. júl 2016

18.7.2016

Liturgický kalendár

Nedeľa 17. 7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 18. 7. féria

Utorok 19. 7. féria

Streda 20. 7. féria / sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľ. sp.

Štvrtok 21. 7. féria / sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Piatok 22. 7. sv. Márie Magdalény, od r. 2016 sviatok

Sobota 23. 7. sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Nedeľa 24.7. SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

..

..

  • Ponuka služby kostolníka pre farnosť Blumentál

S úprimnou dôverou ponúkame (aj viacerým) veriacim službu kostolníka alebo kostolníčky pre náš Blumentálsky chrám.

Záujemcovia – muži i ženy – ktorí úprimne žijú katolícku vieru a túžia slúžiť Pánu Bohu i ľuďom, sa môžu prihlásiť v zákristii alebo na farskom úrade v čase úradných hodín.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál