Farské oznamy - 10. júl 2016

10.7.2016

_

Liturgický kalendár

Pondelok 11.7.: sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Streda 13.7.: sv. Henricha, ľ. sp.

Štvrtok 14.7.: sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľ. sp.

Piatok 15.7.: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota 16.7.: Panny Márie Karmelskej, ľ. sp.

Nedeľa 17.7. ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

.

  • Ponuka služby kostolníka pre farnosť Blumentál

S úprimnou dôverou ponúkame (aj viacerým) veriacim službu kostolníka alebo kostolníčky pre náš Blumentálsky chrám.

Záujemcovia – muži i ženy – ktorí úprimne žijú katolícku vieru a túžia slúžiť Pánu Bohu i ľuďom, sa môžu prihlásiť v zákristii alebo na farskom úrade v čase úradných hodín.

_

  • Oznam Charity Blumentál

Počas letných prázdnin nebudú poradne charity poskytovať svoje služby. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

_

_

Oznamy z Arcibiskupského úradu Bratislava

Vdp. farár Marián Kráľ, Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov Vás v sobotu 16. júla 2016 srdečne pozývajú do Modrého
kostola na slávnosť Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej).

Program slávnosti:

- o 17:30 adorácia

- o 18:00 slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať bosý karmelitán P. Andrej Valent, OCD

- po sv. omši bude požehnanie a odovzdanie posvätného škapuliara.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál