Farské oznamy - 3. júl 2016

4.7.2016

· Liturgický kalendár

Pondelok 4.7.: sv. Alžbety Portugalskej, ľ. spom.

Utorok 5.7.: slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Streda 6.7.: sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľ. sp.

Štvrtok 7.7.: s. Antona Mária Zaccariu, kňaza, ľ. sp.

Sobota 9.7.: sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

· Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac august sa budú zapisovať v  pondelok 4. júla od 16.00 hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej  8.

· Sviatok sv. Cyrila a Metoda

V utorok 5. júla na sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše dopoludnia o 6.00,  7.30,  9.00 a večer o 16.30 a 18.00.

· Letný bohoslužobný poriadok

Počas letných prázdnin od 1. 7. do 31. 8. nebudú mládežnícke sv. omše v utorok o 18.00 h. Sobotná večerná sv. omša o 18.00 zostáva nezmenená.

· Poďakovanie

Zbierke na dobročinné diela Svätého Otca („Obulus“) ste prispeli sumou 1365,07 €. Za Vaše milodary vyjadrujeme úprimné  „Pán Boh odmeň!“

· Časopis Blumentál

Vyšlo júlové číslo nášho farského časopisu. Vašej pozornosti odporúčame rozhovor s odchádzajúcim pánom farárom Branislavom Čanigom.

· Prvý štvrtok v mesiaci

Na prvý štvrtok 7.7. sa budeme pri večernej adorácii modliť za duchovné povolania.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál