Farské oznamy - 25. dec. 2016

27.12.2016

Obnova manželských sľubov

Na sviatok Svätej rodiny, v piatok, 30. dec., si môžu manželia, ktorí majú uzatvorené sviatostné manželstvo, slávnostne obnoviť svoje manželské sľuby. Je vhodné, aby pri tomto obrade boli manželia spolu v kostole a aby boli aj pri sebe, nech vynikne podstata obnovenia sľubov.

..

Sväté omše na spomienku sv. Silvestra – v posledný deň občianskeho roka
Sväté omše na spomienku sv. Silvestra – v posledný deň občianskeho roka budú nasledovne:
Ráno o 6:30 hod. a večer ďakovná sv. omša s ďakovnou pobožnosťou o 16:00 hod.
Polnočná adorácia bude začínať o 23:30 hod.

..

Farská ofera
Dnes – v nedeľu – sa pri všetkých sv. omšiach bude konať vianočná farská ofera.
Vopred Vám ďakujeme za Vaše milodary.

..

Koledovanie detí po rodinách
Farníci, ktorí by chceli prijať koledujúce deti vo svojich príbytkoch, nech sa zahlásia v sakristii kostola – prosíme vás aj o telefonický kontakt, na ktorom sa Vám koledujúce deti z našej farnosti ohlásia.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál