Farské oznamy - 1. jan. 2017

5.1.2017

Zjavenie Pána

V stredu 6. januára je prikázaný sviatok Zjavenie Pána (Troch kráľov).
Sväté omše budú ako v nedeľu.
Pri sv. omšiach bude požehnaná trojkráľová voda, soľ, krieda a tymián.

..

Jasličková slávnosť
Dňa 6. januára, na sviatok Zjavenia Pána, pozývame všetkých na Jasličkovú slávnosť,
ktorá sa uskutoční v našom chráme o 15:00 hod. formou Vianočného hudobno-slovného pásma.
..

Koledovanie detí po rodinách
Dňa 6. januára – na sviatok Zjavenia Pána – budú chodiť deti s pánom kaplánom koledovať
k rodinám, ktoré sa vopred prihlásili.
Pripomíname, že deti, ktoré majú ísť s pánom kaplánom Šafárikom koledovať, majú spoločný nácvik po sv. omši o 10:30, dňa 6. januára.

..

Vianočná svätá spoveď

Pripomíname, že vianočná svätá spoveď, ktorú si veriaci vykonali počas sviatkov, platí aj počas prvopiatkového týždňa. Spovedanie v prvopiatkovom týždni bude len pri svätých omšiach.
Na sviatok Zjavenia Pána, ktorý pripadá tento rok na prvý piatok, nie je záväzný piatkový pôst.

..

Nahlasovanie požehnania príbytkov

Tí, ktorí túžia požehnať svoje príbytky, môžu sa nahlásiť v sákristii alebo na farskom úrade.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál