Farské oznamy - 26. feb. 2017

26.2.2017

Svätá omša cez týždeň o 12.oo hod.

Na základe prieskumu, ktorý sa v našej farnosti uskutočnil a keďže svätá omša cez týždeň
o 12.oo hod. bola najžiadanejšia, zavádzame ju na skúšobné obdobie od Popolcovej stredy.

Popolcová streda

Na Popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
V tento deň nie je dovolené nahradiť zdržiavanie sa od mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Znamená to, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod. Najbližšiu nedeľu sa budú modliť Krížovú cestu pedagógovia.

Zbierka na charitu

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu.

Štúdium na bohosloveckej fakulte

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017.

Poďakovanie od Arcidiecéznej charity

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a prosí veriacich
o podporu aj v tomto roku.

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina

V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

Popolcová streda v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 1. marca o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20.00 hod. bude konať
v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Láska rodičov k deťom“ (Gn 22, 1-19).


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál