Farské oznamy - 21. máj 2017

23.5.2017

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok – 25. mája – je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.
Sväté omše budú ráno a dopoludnia:
5.45, 6.30, 9.00 a 12.00 hod.
Večer o
16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a 19.00 hod.

V Katedrále sv. Martina bude v ten deň pontifikálna sv. omša o 17.00 hod.

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 26. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred popoludňajšou svätou omšou, ktorá začína o 16:30 hod.

Jubilejný rok v Bazilike v Marianke

Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13.5.2017 do 16.5.2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci
pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti
a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať:

ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu

ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť

ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam nejaký čas strávia
v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky

Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.

Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku alebo do

nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.
Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál