Farské oznamy - 28. máj 2017

29.5.2017

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.

Za vaše milodary vopred ďakujeme.

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
vždy pred večernými svätými omšami.

OZNAMY CHARITY BLUMENTÁL

Informácia pre rodičov

Uvoľnili sa nám tri miesta do letného tábora detí, ktorý sa uskutoční od 8. – 15. júla 2017
v zariadení Škola v prírode Lazy pod Makytou. Ak máte záujem prihlásiť dieťa, prihlášku nájdete v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Vyplnenú prihlášku môžete odovzdať
v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do 31. mája 2017.

Ostatné informácie Vám včas oznámime.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál