Farské oznamy - 1. október 2017

30.9.2017

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Na prvý piatok sa o 15.00 budeme modlievať modlitbu korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia sa o 16.15 zakončí eucharistickým požehnaním.

P

Modlitba posvätného ruženca v mesiaci október

Počas mesiaca októbra sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Vo všedný deň po svätých omšiach o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a po 16.30 hod. s kňazom, v sobotu po svätej omši o 6.30 hod. predmodlievajú veriaci laici a večer o 17.30 hod. s kňazom, v nedeľu o 16.00 hod s kňazom.

P

Modlitbové stretnutie Lectio divina

V stredu 4.10.2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie Lectio divina s názvom Rút, pracovitá veriaca žena (Rút 2,1-17), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Svätá omša s J. Em. kardinálom Kurtom Kochom

V pondelok 2.10.2017 o 15.15 hod. bude v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) v Bratislave sláviť sv. omšu J. Em. kard. Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, pri príležitosti jeho návštevy Slovenska.

P

Ľudové misie

Vo farnosti Bratislava-Kalvária sa od 6. do 13.10.2017 uskutočnia ľudové misie vo svetle Fatimy.

P

11. púť ružencových bratstiev v Šaštíne

Dňa 7.10.2017 sa v Šaštíne uskutoční púť ružencových bratstiev. Program začína o 9.00 a vyvrcholí svätou omšou o 12.00, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Orosch, Trnavský arcibiskup.

P

Púť do Fatimy a Santiaga de Compostela

V dňoch 17. až 20.11.2017 sa uskutoční púť do Fatimy a Santiaga de Compostela. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

P

Oznam pre členov SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku sv.Vojtecha Bratislava vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2018.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál