Farské oznamy - 10. september 2017

9.9.2017

Zápis úmyslov na sväté omše

Od pondelka 11.9.2017, je možné priebežne prísť do sakristie po svätých omšiach a nahlásiť úmysel svätej omše na mesiace OKTÓBER, NOVEMBER a DECEMBER. Kvôli veľkému záujmu, je možné zapísať jeden úmysel svätej omše na mesiac.Prosíme o ohľaduplné umožnenie nahlásenia úmyslu svätej omše tým, ktorým sa v to minulom období nepodarilo.

p

Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

V piatok 15.9.2017 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, (neprikázaný sviatok) budú sv. omše v našom kostole takto: 6:00, 7:30, 9:00, 12:00 16:30 a 18.00 (v slovenskom jazyku)

p

Úradné hodiny

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2017 nebudú na našom farskom úrade úradné hodiny.

p

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

V dňoch 14.–16.9.2017 sa bude konať v Šaštíne Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska, ktorá vyvrcholí v piatok 15.9.2017 svätou omšou o 10.30 hod. Na druhý deň, 16.9.2017 sa bude konať púť seniorov a chorých so svätou omšou o 10.30 hod. Srdečne pozývame všetkých veriacich spoločne si vyprosovať na príhovor Sedembolestnej Panny Márie Božie požehnanie.

p

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia v kancelárii farského úradu do piatku 22.9.2017 v čase úradných hodín.

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade do štvrtku 14.9.2017 v čase úradných hodín.

p

Oznamy Farskej knižnice a Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke začali Farská knižnica a Charita Blumentál opäť poskytovať svoje služby v ich riadnych úradných hodinách.

p

Oznam Charity Blumentál pre rodičov

Na sobotu 23.9.2017 pripravuje Charita Blumentál, po dlhšej prestávke opäť burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske pred kostolom, aj na našej internetovej stránke www.charitablumental.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál