Farské oznamy - 8. október 2017

7.10.2017

Púť do Fatimy a Santiaga de Compostela

V dňoch 17. až 20.11.2017 sa uskutoční púť do Fatimy a Santiaga de Compostela. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

P

Mariánske večeradlo

V piatok 13. októbra 2017 o 18.00 hod. sa v Bratislave na Rybnom námestí bude konať mariánske večeradlo pripravované Združením Máriina doba, s následnou sviečkovou procesiou ku Kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička)

P

Misijná burza pod kostolom sv. Vincenta de Paul v Ružinove

Občianske združenie DOBROTA PRE AFRIKU srdečne pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií na Prvú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 13. októbra (piatok) v čase od 15. do 19. hod. a 14. októbra (sobota) od 10. do 18. hod. v prednáškovej miestnosti pod kostolom sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Okrem afrických výrobkov tu nájdete knihy, hračky, oblečenie, darčekové predmety a zaujímavé veci aj pre zberateľov. Nákupom podporíte vzdelávanie chudobných detí v Južnom Sudáne a v Indii. Zároveň združenie vyhlasuje zbierku školských pomôcok pre deti v Južnom Sudáne. Viac informácii nájdete na webstránke www.dobrotapreafriku.sk

P

Púť do Katedrály sv. Martina

V sobotu 14. októbra 2017 sa uskutoční spoločná púť veriacich z farností troch bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina pri príležitosti Roku sv. Martina. Púť sa začne o 10.00 hod. náučným výkladom o katedrále s možnosťou prehliadky, pokračovať bude o 11.15 hod. modlitbou posvätného ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. a následne sv. omšou so začiatkom o 12.00 hod. Po svätej omši bude možnosť uctenia si relikvie sv. Martina.

P

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Boh sa s nami stretáva tam, kde sme. Obnova sa uskutoční v sobotu 14. októbra v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity pri Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.

P

Oznam pre členov SSV

Členovia Spolku svätého Vojtecha si môžu v predajni Spolku sv.Vojtecha Bratislava vyzdvihnúť: Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD s filmom na rok 2018.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál