Farské oznamy - 18. marec 2018

17.3.2018

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom

Túto nedeľu 18.3. sa z rozhodnutia KBS koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za každý milodar vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Návšteva chorých pred Veľkou nocou
Tí, ktorí túžia prijať sviatosti pred Veľkou nocou a nie je im možné pre chorobu a vysoký vek prísť do kostola, nech ich nahlásia v sakristii. Posledný termín nahlásenia je dnešná nedeľa 18.3.

P

Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 19.3. bude slávnosť sv. Jozefa. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedný deň.

P

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

P

Pomazanie chorých
V sobotu
24.3. o 12:00 hod. bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Spovedať budeme od 9:00 hod. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorý sa od posledného prijatia tejto sviatosti cíti zoslabnutejší pre vážnu chorobu alebo vysoký vek.

P

Zmena času

Na budúci týždeň v noci, z 24.3. na 25.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

P

Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa. Začína Veľký týždeň. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí, ktoré sa uskutoční pri každej sv. omši. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

P

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia
Od 22.3. začína Veľkonočné spovedanie. Podrobné informácie o dobe spovedania nájdete vo Veľkonočných oznamoch, ktorých výtlačok si môžete zobrať zo stolíkov s časopismi v zadnej časti kostola.

P

Predveľkonočné upratovanie kostola

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí v sobotu 17.3. prišli na brigádu spojenú s predveľkonočným čistením kostola.

P

25. marec - Deň počatého dieťaťa

Vďaku za život môžeme aj v 18. ročníku tejto kampane verejne vyjadriť nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke www.25marec.sk.

P

Pôstna polievka

V piatok 23.3.2018 sa bude od 12.00 do 14.00 hod. konať v refektári kláštora Milosrdných bratov v Bratislave dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna polievka“. Ďalšie informácie sú na nástenke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál