Farské oznamy - 1. apríl 2018

31.3.2018

Farská zbierka

Dnes, na Veľkonočnú nedeľu sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.

P

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

P

Sväté omše na Veľkonočný pondelok

Sväté omše počas Veľkonočného pondelka budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a o 19:00 hod.

P

Veľkonočná oktáva

Osem dní slávime najväčšie kresťanské sviatky zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a jeho víťazstvo nad smrťou ako jednu „Veľkú nedeľu“. Veľkonočné obdobie trvá 50 dní, až do nedele Zoslania Ducha Svätého v tomto roku do 20. mája 2018.

P

Osobitné modlitby

Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa budeme modliť počas Veľkonočnej oktávy po skončení večernej sv. omše o 16.30 hod. a v sobotu pred sv. omšou o 17.45 hod.

P

Slávnosť birmovania
V sobotu
28. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

P

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 12. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Jelenia, Česká štátna a Jeséniová a Sibírska.

V sobotu 19. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Vazovova, Kalinčiakova.

P

Lectio divina v Katedrále

V stredu 4. apríla 2018 sa bude konať v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Názov stretnutia je „Jairova dcéra sa vrátila“ (Mk 5, 21-24; 35-43).

P

Zápis detí do 1.ročníka základnej školy svätej Uršule

Základná škola s materskou školou svätej Uršule všetkých srdečne pozýva na Zápis detí do 1.ročníka našej základnej školy, ktorý sa uskutoční v piatok 6.apríla a v sobotu 7.apríla 2018. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál