Farské oznamy - 19. august 2018

18.8.2018

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí, ktorí túžia – v dospelom veku – prijať sviatosti (svätý krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade do 15.9.2018, v čase úradných hodín.

p

Ponuka katolíckeho časopisu Rebrík pre mladších žiakov

Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na www.rebrik.sk alebo na t.č. 02/20 44 52 53. Plagát je na výveske.

p

Pozvánka konferencia „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“

Dňa 18. septembra 2018 sa v Aule Benedikta XVI. Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutoční konferencia na tému: „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“ Bližšie informácie o podujatí sú na: https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni v celkovej sume 6290,-€ z toho 3620,-€ v rámci hodovej zbierky, 1000, 100, 50, 50 a 20,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 1000, 300, 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál