Farské oznamy - 12. august 2018

13.8.2018

Prikázaný sviatok a sväté omše

V stredu - 15. augusta - je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú o 5.45, 6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 18.00 (slovenská) a 19.00 hod. Slávnostnú svätú omšu o 16.30 bude celebrovať Mons. Ján Formánek, pápežský prelát.

p

Hodová svätá omša a hodová zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť túto nedeľu 12. augusta oslavuje hody, preto sa po svätých omšiach koná hodová zbierka tiež na opravu Blumentálskej veže. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň! Slávnostná svätá omša bude o 9.00 hod.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 100, 100 a 50,- EUR, poslané na účet farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál